Friday, July 24, 2009

Surat Ar Rad ayat 18-->

-->
-->
-->Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabbnya, (disediakan) pembalasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Rabb, sekiranya mereka mempunyai semua (kekayaan) yang ada di bumi dan (ditambah) sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk dan tempat kediaman mereka ialah jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. (QS. 13:18)
Hikmah :
Orang yang menyambut seruan Tuhannya adalah orang yang mencari inti dari kehidupan di dunia ini. Dia telah menemukan pegangan hidup, artinya dia telah mendapatkan (petunjuk) kebaikan . Sedang mencari kebaikan adalah tujuan hidup manusia. Maka balasan dari Allah SWT di akhirat kelak adalah Surga. Tetapi orang yang menggantungkan hidup terhadap segala sesuatu selain Allah SWT, maka akan merugilah dia. Mengapa, karena segala yang selain Allah SWT adalah benda yang mana akan hancur/musnah/hilang/tidak terbawa jika kita mati/kiamat. Meski saat hidup mereka mempunyai harta kekayaan sepenuh dunia, maka jika telah mati waktu hidup yang terlanjur sia-sia tersebut (tidak mengikuti petunjuk Allah SWT) tidak akan dapat ditebus/diulang kembali dengan seluruh harta kekayaannya walaupun mereka sangat menginginkan. Yang ada hanyalah penyesalan karena tempat mereka di akhirat kelak adalah yang paling buruk/sangat menyengsarakan yaitu neraka jahanam.

No comments: